Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland bland de första länderna som började ge svininfluensavaccin

14.11.2009 19.34
Nyhet N5-55879

Svininfluensavaccin beställdes till Finland på våren. Till vaccinleverantör valdes en sådan vaccintillverkare som tillförlitligt kunde leverera vaccin av hög kvalitet. Tack vare beslutet hör Finland till de första länderna i Europa där vaccineringarna inleddes.

En bindande reservation gjordes med vaccintillverkaren genast då de första uppgifterna om den nya epidemin i Mexiko var tillgängliga. Avtalet undertecknades i juni. Beslutet om att skaffa vaccin gjordes på initiativ av tjänstemän vid social- och hälsovårdsministeriet efter förhandlingar med Försörjningsberedskapscentralen. Även experter vid Institutet för hälsa och välfärd gav utlåtanden om ärendet. Omsorgsminister Paula Risikko godkände beslutet och regeringen informerades om saken. Anskaffningen behandlades i samband med budgetmanglingen i augusti.

Eftersom det är fråga om en ny typ av virus kunde det specifika vaccinet börja utvecklas först efter att en epidemi bröt ut. Världshälsoorganisationen WHO utlyste pandemi den 11 juni och vaccinet utvecklades under sommaren. Europeiska kommissionen beviljade försäljningstillstånd till vaccinet som används i Finland i början av september. Det var fråga om det ena av de två första försäljningstillstånden som beviljades. Senare fick också en tredje vaccintillverkare försäljningstillstånd för sitt vaccin i Europa. I Finland inleddes vaccineringarna i oktober vecka 43 och 44.

Inom pandemiberedskapen har man redan under flera års tid uppskattat att det tar mellan 4-6 månader att tillverka ett specifikt vaccin efter att en pandemi har brutit ut. I Finland inleddes vaccineringarna 4,5 månader efter att WHO utlyste pandemin.

Problemet för alla vaccintillverkare har varit att A(H1N1)v-viruset växer långsamt i virusodlingarna. Detta har lett till att vaccinet har försenats.

Till Finland hade myndigheterna redan tidigare beställt ett prepandemiskt vaccin, ett så kallat modellvaccin för fågelinfluensan på basis av ett anbudsförfarande 2006. Ett köavtal om ett pandemivaccin med en annan vaccintillverkare från år 2006 är också fortfarande i kraft men tillverkaren har inte kunnat börja producera svininfluensavaccin.

Hittills har över 10 procent av befolkningen i Finland vaccinerats.

För mer information

överdirektör Aino-Inkeri Hansson, tfn (09) 160 73760, fö[email protected]
medicinalråd Merja Saarinen, tfn (09) 160 74030, fö[email protected]

webbnyheter