Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

För personer i alla åldrar

20.5.2013 10.50
Nyhet N5-62474

"Medborgarna har fram till slutet av maj möjlighet att påverka på vilket sätt finländarnas välfärd föreslås bli tryggad när befolkningen blir äldre. Idéer samlas på det öppna forumet på webbplatsen Finland för alla åldrar", säger Raija Volk, direktör för förvaltnings- och planeringsavdelningen.

Minister Paula Risikko tillsatte i höstas arbetsgruppen Finland för alla åldrar att begrunda metoder för att bevara välfärden i vårt land, som åldras snabbast i Europa. Avsikten är att handlingsprogrammet ska vara färdigt i juni. Enligt Volk avviker utgångspunkten för programmet från flera tidigare projekt som anknyter till ämnet.   

"Diskussionen som hänför sig till åldrande kretsar oftast kring livets slutskede, men nu granskas frågan utifrån samtliga åldersgrupper och förutsättningarna för välfärden. Särskilt smidighet i fråga om livets vändpunkter - såsom de ungas tillträde till och övergång till arbete - kräver mycket uppmärksamhet sett ur denna synvinkel.

Vid sidan av det politiska beslutsfattandet och frågor som eventuellt intas i regeringsprogrammet har gruppen funderat kring hur vardagslivet löper. 

"Man ville ta med inriktning på människan i arbetet vid sidan om systemperspektivet. Risikkos exempel i anvisningarna var det snabba tempot i samhällsförändringarna som sträcker sig ända till affärernas inredning. För minnessjuka personer är det problematiskt när havreflingorna inte längre återfinns på deras gamla plats."

Generationsforumets röster

Medborgarforumet på webbsidorna har enligt Volk producerat vissa fina idéer om välfärdens mångsidighet. En av dessa är förslaget om stödpersoner, "tuupparit", som skulle handleda och aktivera människor som annars skulle bli ensamma till samhällelig verksamhet och händelser.

Idéer samlades även i samband med ett generationsforum i mars. I forumets program ingick en omröstning i liten skala om frågor son hänförde sig till ämnet. Drygt hälften av dem som svarade var beredda att höja pensionsåldern till 65 år, sex av tio vill ha en ledamot till riksdagen som driver kommande generationers frågor och en ansenlig majoritet stödde idén om samhällstjänst som kompensation för utkomstskyddet för arbetslösa. Det allra största stödet fick förslaget om att de som har det bra ställt ska göra avkall på sina förmåner till fördel för de fattiga.

Volk anser att resultaten delvis är något överraskande. Hon finner det också intressant att uppfattningarna fördelar sig i alla åldersgrupper. "Dessa tycks inte vara generationsfrågor. Åsikterna baserar sig snarare på tanken om vad som är ett bra och hållbart samhälle."

Samtliga förslag vid generationsforumet kommer att synas i det slutgiltiga förslaget, åtminstone som bilagor. Idéerna från webbforumet inkluderas också i största möjliga utsträckning. Arbetsgruppen förmår inte svara mot de individuella problem som lyftes fram där men försöker bland dem sålla ut förbättringsbehov som kräver allmänna åtgärder.

Fria idéer  

Arbetsgruppen har fullbordat det första utkastet till handlingsprogram, men Volk lovar att de pärlor som ska läggas ut på medborgarforumet tas med fram till sista ögonblicket. Det är ännu möjligt att i juli föra en diskussion om ämnet med vissa medlemmar i arbetsgruppen och ministern på SuomiAreena trots att rapporten överlämnas i juni.

Om utgångspunkten för handlingsprogrammet avviker från det som man vant sig vid, så gör även sättet att utarbeta det.

"Vi har framskridit genom fria idéer istället för att på ett traditionellt sätt ha utgått från en litteraturöversikt. Arbetsgruppen består av olika slags människor i olika åldrar med varierande sakkunskap och erfarenhet. Det fria uppdraget har gjort det möjligt att presentera idéer fördomsfritt utan att direkt tänka på hur de kan genomföras politiskt. Sållning och prioritering görs först vid den slutliga sammanställningen av handlingsprogrammet."

Det valda arbetssättet förefaller ha inspirerat alla som deltagit i processen.

"En ytterst engagerad och aktiv grupp", beskriver Volk arbetsgruppens verksamhet.

Paula Mannonen