Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Förändringar i organiseringen av Paras-reformen vid SHM

19.3.2009 6.49
Nyhet N5-56393

Social- och hälsovårdsministeriet omorganiserar projektet för kommun- och servicestrukturreformen (Paras). Omsorgsminister Paula Risikko har beslutat att tillsätta projektet.

Förändringar sker bland annat i uppgifterna och organiseringen. Projektet bereder till exempel reformen av lagstiftningen som gäller organiseringen av social- och hälsovården. Projektet tar den nya lagen om hälso- och sjukvård i beaktande i sitt arbete och bereder också social- och hälsovårdsministeriets förslag till förändringar av planerings- och statsandelssystemet för social- och hälsovården.

Projektet leds av en utvidgad styrningsgrupp. Ordförande för gruppen är omsorgsminister Paula Risikko och medlemmar kommun- och förvaltningsminister Mari Kiviniemi, statssekreterare Terttu Savolainen från social- och hälsovårdsministeriet, statssekreterare Katariina Poskiparta från arbets- och näringsministeriet samt undervisningsministeriets statssekreterare Carl Haglund. Kommunerna är också representerade i styrningsgruppen.

För mer informationregeringsråd Päivi Salo, tfn (09) 160 74130
webbnyheter