Vårdpraxis för enhetligare tillgänglighet av tjänster i Finland

19.9.2014 8.47
Nyhet N5-65126

Det har gjorts mycket för en enhetligare vårdpraxis under de senaste årtiondena, men de relativa regionala skillnaderna i vårt land har inte förändrats. En färsk rapport från OECD visar att de regionala skillnaderna inom hälsovården är oroväckande stora.

Tillgången till hälsovårdstjänster beror i dag till stor del på var i landet man bor. OECD uppmanar nu medlemsstaterna att fästa särskild uppmärksamhet på effektivitet och rättvisa inom hälsovårdssystemen.

God medicinsk praxis-rekommendationerna, de enhetliga kriterierna för tillgången till vård och vårdgarantin möjliggör en enhetligare hälsovård i Finland. Det finns ändå ännu mycket att göra i genomförandet av dessa, för att man ska åstadkomma en enhetligare vårdpraxis på alla olika områden.

Det har redan vidtagits åtgärder för att rätta till situationen då man genom den nya social- och hälsovårdsreformen strävar efter att minska de regionala skillnaderna i tillgången till social- och hälsovårdstjänster. Med reformen strävar man efter enhetligare tillgång till tjänster i hela landet.

Enligt OECD pekar de regionala skillnaderna för närvarande på att vissa områden erbjuder onödig vård tack vare ett överdimensionerat utbud av tjänster. Samtidigt verkar det enligt rapporten finnas ouppfyllda vårdbehov på andra områden.

En orsak till skillnaden i tjänsterna är skillnaderna i sjuklighet. Till exempel i Östra Finland görs det mycket hjärtingrepp, men å andra sidan förekommer där också mer hjärtsjukdomar än i resten av landet. Den regionala variationen i vårdpraxis kan ändå inte i samtliga fall förklaras med sjuklighet eller medicinska faktorer.

Regionala skillnader bör mer än tidigare tas upp i förebyggande syfte, och inte genom att öka hjärtingrepp.

Ytterligare information

medicinalråd Timo Keistinen, SHM, tfn 0295 163 385

forskningsprofessor Ilmo Keskimäki, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7256