Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Hjälp av företagshälsovården om arbetslöshet hotar

24.4.2009 6.23
Nyhet N5-56264

Social- och hälsovårdsministeriet påminner företagshälsovården om hur den kan hjälpa personalen på arbetsplatserna att anpassa sig om arbetslöshet hotar. Företagshälsovården ska stöda personalens arbetshälsa och se till att verksamheten löper smidigt i företagen då arbetslöshet hotar samt i permitterings- och uppsägningssituationer.

De lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna är tillgängliga för arbetsplatserna och de anställda då arbetsavtalen eller tjänsteförordnandena är i kraft. Permitterade kan alltså också använda dessa tjänster. Åtminstone under kortvariga permitteringar rekommenderas att det erbjuds frivillig företagshälsovård.

Företagshälsovården ska ha tillräcklig beredskapskapacitet

Företagshälsovården ska ha beredskap att fungera enligt sin uppgift efter att man har fått information om risker för hälsa och säkerhet. Man ska utnyttja beredskapen inför hot om arbetslöshet till exempel då företaget har beslutat inleda förhandlingar om att eventuellt anpassa personalstyrkan.

Alla på arbetsplatsen kan vara i behov av stöd: permitterade, uppsagda, personerna som får behålla sina arbetsplatser och förmännen samt personalrepresentanterna.

Företagshälsovårdens åtgärder bygger på arbetsplatsens behov och man ska på arbetsplatsen komma överens om hur de ska genomföras. Det är skäl att anteckna i företagshälsovårdsavtalet vilka åtgärder företagshälsovården ska vidta i samband med permitteringar och uppsägningar.

Experthjälp från Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet har förberett sig på att stöda företagshälsovården i den rådande situationen och ge expertstöd som riktar sig till de yrkesutbildade personerna och sakkunniga inom företagshälsovården, arbetsplatserna och de organisationer som verkar där.

För mer information

överinspektör Ritva Partinen, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn (09) 160 73770

specialläkare Antti Jahkola, Arbetshälsoinstitutet,tfn 030 474 2698

webbnyheter