Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

I Finland utreds två A(H1N1)-fall

7.5.2009 11.24
Nyhet N5-56233

För närvarande utreds i Finland två infektionsfall som eventuellt har orsakats av influensa A(H1N1)-viruset. Den ena personen vårdas på Lapplands centralsjukhus och den andra på Centrala Tavastlands centralsjukhus. Bådas sjukdomsförlopp är otypiskt för influensa.

Inom Europa har det största antalet personer som exponerats för A(H1N1)-viruset hittats i Spanien, men även där har så gott som alla laboratoriebekräftade fall fått smittan under en vistelse i Mexiko. Även utanför Mexiko förekommer det smitta mellan personer. I EU/Efta/EEA-området har detta förekommit i tre länder.

Enligt den rapport som Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC gav torsdagen den 7 maj har totalt 2 217 (en ökning med 565 från igår) laboratoriebekräftade sjukdomsfall orsakade av influensa A(H1N1) hittats i sammanlagt 24 länder. Från Mexiko rapporteras 1 112 fall (en ökning med 170; 42 laboratoriebekräftade dödsfall), från USA 745 fall (en ökning med 342; 2 dödsfall) och från Kanada 201 fall (en ökning med 36). Från 13 länder i EU och EES/Efta (2 fler än i går) har det rapporterats sammanlagt 142 laboratoriebekräftade fall (17 fler än i går). Av fallen är 81 i Spanien och ett i Sverige

Uppgifterna om hur lätt viruset smittar från människa till människa och vilka allvarlighetsgrader sjukdomen har är fortfarande bristfälliga. I industriländerna har främst unga, friska människor i arbetsför ålder insjuknat. Det finns ännu inga uppgifter om hur influensan drabbar riskgrupper som små barn och äldre.

WHO har inte fattat några nya beslut eller utfärdat nya rekommendationer om pandemivarningsnivån eller bekämpningsåtgärder. WHO vill fortfarande inte rekommendera att internationellt resande begränsas eller att gränser stängs. Organisationen betonar vikten av att iaktta en god personlig hygien för att förebygga smitta.

Mer informationÖverdirektör Juhani Eskola, THL, tfn 020 610 60 06
Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 86 70
Forskningsprofessor Ilkka Julkunen, THL, tfn 020 610 83 72
Medicinalråd Jouko Söder, SHM, tfn  09-160 743 63
Direktör Tapani Melkas, SHM, tfn 09-160 738 86
Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn 09-160 740 30
webbnyheter