Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ingen svininfluensa i Finland

27.4.2009 7.51
Nyhet N5-56239

Svininfluensan som började i Mexiko har inte påträffats i Finland. Inga säkra fall har heller konstaterats i Europa men i några europeiska länder finns det misstankar om smitta. De fall av svininfluensa som har påträffats i USA och Kanada har varit lindriga.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är det fråga om ett internationellt hot mot folkhälsan. WHO har inte utfärdat resebegränsningar till Mexiko eller USA. Enligt organisationen finns det inte ännu tillräckligt med information för att ta ställning till huruvida man bör höja risknivån från nuvarande tre som har varit i kraft i fem år. (Skalan är från 1-6 där 6 står för verklig pandemi). WHO utvärderar situationen på nytt på tisdag.

I enlighet med WHO:s rekommendationer anser de finländska hälsomyndigheterna att det inte finns skäl att utfärda resebegränsningar. Resenärerna uppmanas vara noggranna med hygienen för att förhindra luftvägsinfektioner. Dessutom gör resenärerna klokt i att undvika att röra vid människor som har influensasymptom. Människor smittas inte av att äta svinkött eller livsmedel som är gjorda av svinkött.

Myndigheterna följer med situationen i tätt samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med situationen i tätt samarbete med EU-kommissionen och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). EU-myndigheterna koordinerar åtgärderna i medlemsländerna och förmedlar aktuell information bland annat vid dagliga telefonkonferenser med ländernas representanter. Beredskapscheferna vid ministerierna behandlar situationen vid ett möte i dag den 27 april. SHM och THL ger under de närmaste dagarna beredskapsinstruktioner inför svininfluensa till hälsovårdsenheterna.

SHM säkerställer att hälsovården har beredskap att ta hand om eventuella svininfluensafall. En beredskapsplan för en eventuell pandemi sammanställdes 2006 då man gjorde förberedelser inför fågelinfluensan.

Finland har redan tidigare skaffat ett lager av läkemedlet oseltamivir som har produktnamnet Tamiflu till ungefär 1,2 miljoner människor. Enligt de nuvarande uppgifterna ska läkemedlet Tamiflu ha en effekt på den nya stammen av H1N1 som har påträffats i Mexiko. Det finns ändå ingen säker information om preparatets effekt.

webbnyheter