Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kampanjen Säkert underhållsarbete inleds

28.4.2010 11.16
Nyhet N5-54796

Den europeiska kampanjen "Säkert underhållsarbete" för 2010-2011 inleds på Världsdagen för arbetsmiljön den 28 april. I Finland koordineras kampanjen av arbetarskyddsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet. Kampanjen genomförs som nätverkssamarbete mellan alla finska arbetshälso- och säkerhetsaktörer - och först och främst arbetsplatserna.

Under det första året står risker i samband med underhållsarbete i fokus. I kampanjen belönas också god praxis när det gäller underhållsarbete. Den finska kampanjen inleddes i Finlandiahuset vid seminariet Säkert underhållsarbete. Kampanjen genomförs i samarbete med Kunnossapitoyhdistys Promaint ry och Förbundet för företag i arbetarskyddsbranschen i Finland rf (STYL).

Underhållsverksamhet håller utrustning, maskiner och byggnader i gott skick för att säkerställa att produktionen är kontinuerlig och att maskiner och utrustning fungerar väl. Underhåll kan handla om mycket olika typer av arbete såsom reparation, avstörning, service, felsökning, ersättning av delar, inspektion, kalibrering, mätning och provning.

Underhållsarbete utsätter arbetstagare för flera olika hälso- och säkerhetsrisker. Olyckor sker på grund av till exempel maskinfel, bristfälliga anvisningar och bristande arbete som inte utförs på ett säkert sätt.

Ytterligare uppgifter

direktör Erkki Yrjänheikki, SHM, tfn 09 160 72479
överinspektör Hannu Stålhammar, SHM, tfn 09 160 73108

webbnyheter