Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kaste-programmets mellanutvärdering: Kaste samlar på ett lyckat sätt de centrala aktörerna

10.5.2010 8.45
Nyhet N5-54766

Den första mellanrapporten från den utomstående utvärderingen av Kaste-programmet har färdigställts. Enligt rapporten fokuserar Kaste-programmet på väsentliga utmaningar för utvecklingen inom social- och hälsovårdsområdet och samlar regionala och nationella aktörer på ett lyckat sätt.

Den tredelade utvärderingen av Kaste-programmet genomförs åren 2009 - 2011. I helhetsutvärderingen får man fram information om huruvida programmet har varit ett fungerande verktyg för den strategiska ledningen och styrningen inom social- och hälsovårdspolitiken. Dessutom utvärderar man i vilken utsträckning projektfinansieringen har stött uppnåendet av strategiskt viktiga mål.

Enligt den utomstående utvärderingen är Kaste-programmet på rätt väg. I mellanrapporten nämns att Kaste har lyckats när det gäller uppställningen av strategiska mål och i organiseringen av programmet. Nätverket med regionledningsgrupper fungerar också bra i programmet och de regionala planerarna gör ett gott arbete för att främja social- och hälsovårdsministeriets strategiska linjedragningar och för att de ska göras kända i alla kommuner.

Enligt mellanrapporten går Kaste-programmet också social- och hälsovårdssektorns viktigaste utvecklingsbehov på djupet. Programmet har lyckats samla de mest centrala och effektiva aktörerna på nationell nivå. Projektfinansieringsmodellen fungerar i huvudsak, och kommunöverskridande projekt är i nyckelposition då det gäller att införa och distribuera nya handlingsmodeller.

Den andra delrapporten om programmet kommer i oktober 2010 och slutrapporten i december 2011.

webbnyheter