Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt   det aktuella läget och vanliga frågor  på thl.fi

Kiti Müller och Mikko Härmä fick specialförtjänstmedaljer för arbetsmiljöarbete

1.6.2010 13.05
Nyhet N5-55015

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula tilldelade i Helsingfors tisdagen den 1 juni specialförtjänstmedaljer i guld för arbetsmiljöarbete åt forskningsprofessor Kiti Müller och professor Mikko Härmä. De prisbelönta har i sin forskning lyft fram centrala utmaningar då det gäller förlängning av arbetskarriärer.

Arbetshälsoinstitutets hjärna och arbete-forskningscentrets direktör Kiti Müller har forskat i hjärnans och sinnenas prestationsförmåga i det av datatekniken orsakade informationsflödet. I Finland har forskningsarbetet resulterat i ny information om hjärnans och sinnenas funktion och faktorer som påverkar dessa. Forskningen ger värdefull information om hur hjärnarbete och olika informationsarbetsmiljöer kan utvecklas så att de passar människor.

Direktör för arbetshälsoinstitutets mänskligt arbete- kunskapscentret, Mikko Härmä har möjliggjort, att det finns internationellt toppkunnande i Finland när det gäller mänskligt arbete, forskningsresultat och -traditioner samt toppforskare. Han har forskat i sömn och sömnbehov hos människor som gör skiftesarbete samt sömnens inverkan på arbetstagarnas vakenhetstillstånd.

Bakgrund

Social- och hälsovårdsministeriet förlänar årligen specialförtjänstmedaljerna på framställan av arbetsmiljömedaljkommittén vid Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Medaljerna beviljas personer som gjort ett förtjänstfullt arbete till förmån för arbetsmiljön. Medaljer kan också beviljas samfund.

Ytterligare uppgifter:

Utvecklingschef Markus Pyykkönen, SHM, tfn (09) 160 73132, [email protected]
Specialforskare Hannu Tarvainen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, tfn 040 516 9255, [email protected]

Detta är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten som publicerades den 1.6.2010