Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kommunerna kan ännu anmäla sig till förändringsstyrningsutvecklingen

11.6.2010 11.42
Nyhet N5-55143

Kommunerna och samarbetsområdena kan anmäla sig till projektet Stöd för förändringsstyrning fram till utgången av juni. En del kommuner har bett om förlängning av anmälningstiden som ursprungligen slutade den 8 juni.

Projektet Stöd för förändringsstyrning ger stöd och sparrningshjälp för förändringsstyrningen inom kommunernas social- och hälsovård. Projektet leds av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet och den granskar utvecklingsprojekt och deras effekter inom kommunerna tillsammans med kommunerna samt Institutet för hälsa och välfärd, Finlands kommunförbund, Arbetshälsoinstitutet och Sitra. Syftet är att stöda kommunernas förändringsstyrning och ta fram god kunskap.

Kommunerna och samarbetsområdena kan anmäla sig till projektet genom att till adressen kristiina.bredenberg[at]ttl.fi meddela e-postadresserna till de personer som kommer att svara på projektenkäten. Den sista anmälningsdagen är den 30 juni 2010.

De kommuner och samarbetsområden som anmäler sig till projektet förbinder sig att se till att representanter för följande aktörsnivåer svarar på projektenkäten:

den högsta tjänstemannaledningen (kommunens/samarbetsområdets tjänstemannaledning, social- och hälsovårdsdirektören) de närmaste cheferna (min. 10 personer) personalen (min. 10 personer) kommunens förtroendevalda (medlemmarna i kommunstyrelsen och/eller nämnderna, min. 10 personer) Styrning utvecklas genom att röja förändringsprocesser

I projektet Stöd för förändringsstyrning samlar man erfarenheter från personer som deltagit i social- och hälsovårdens utvecklingsprojekt samt utvärderar kritiska frågor i respektive förändringsprocess och hur ett effektivt verkställande lyckats. Alla deltagande kommuner får en analys av sin förändringsprocess.

Man fördjupar analyserna på arbetsseminarier där landets ledande experter sparrar motparterna att lösa de mest centrala utmaningarna i processerna. I arbetsseminarieskedet väljs på basen av enkätsvar reformprojekt vars erfarenheter antas vara till nytta också för andra kommuner och områden samt processer vars framskridande arbetsseminarierna klart kan stöda. Syftet med arbetsseminariet är att producera stoff för en regional diskussion som styr förändringsprocessen.

Kommunerna och samarbetsområdena kan själva mer specifikt välja det reformprojekt där man granskar utmaningar. Dessa kan t.ex. vara bildandet av kommunens nya social- och hälsovårdsorganisation, omfattande omorganisering av den existerande samkommunens tjänster eller bildandet av ett nytt samarbetsområde.

Projektets avslutningsseminarium hålls våren 2011. På avslutningsseminariet ges en bild av social- och hälsovårdssektorns förändringsprocess i Finland. Samtidigt lyfts också förtjänstfulla exempel fram och alla uppmuntras till ett ambitiöst reformarbete.

Ytterligare uppgifter

programchef Juha Teperi, SHM, p. (09) 160 72414, [email protected]
konsultativ tjänsteman Anne-Marie Välikangas, FM, p. (09) 160 32221, [email protected]
konsultativ tjänsteman Inga Nyholm, FM, p. (09) 160 32212, [email protected]