Medborgarenkät bekräftade riktningen för Kaste-programmet

19.12.2011 10.50
Nyhet N5-58873
Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) har beretts hela hösten vid ministeriet. Det nya programmet för åren 2012-2015 har bearbetats mycket öppet. Även medborgarna har fått delta i beredningen.

"Förutom yrkesutbildade personer inom området och forskare ville vi också höra andras synvinklar om vilka faktorer som hotar välfärd och vilka tjänster som kan förbättras", konstaterar konsultativa tjänstemannen vid social- och hälsovårdsministeriet Salme Kallinen-Kräkin.

För att utreda vanliga människors syn genomfördes en webbenkät, som vem som helst kunde besvara. "Ministeriet har inte tidigare genomfört en medborgarenkät som varit så uppskattad som denna."

I oktober-november svarade närmare 2 000 medborgare på Kaste-enkäten. Genom enkäten utreddes vilka saker finländare anser hota välfärden i vårt samhälle och med vilka metoder man kan öka välfärden. Medborgarna tillfrågades också om vilka offentliga tjänster som behöver förbättras mest och genom vilka metoder tjänsterna kan fås att fungera bättre.

Viktig checklista

Bland faktorer som hotar välfärden lyftes fram psykiska hälsoproblem, arbetslöshet och för stort bruk av alkohol samt brist på motion. Faktorer som ökar välfärden ansågs vara arbete, utbildning. tillräcklig utkomst och att man tidigt ingriper i svårigheter.

Mest angeläget är att korrigera hälsovårdscentral-, mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt boende- och hemservice för äldre. Enligt deltagarna i enkäten är det bästa sättet att förbättra tjänsterna att öka antalet personal och finansieringen av verksamheten samt minska byråkratin i tjänsterna.

Medborgarenkäten bekräftade för dem som bereder programmet att Kaste-programmet nu innehåller rätt saker. "Detta var en viktig checklista för oss", säger Kallinen-Kräkin. "De frågor som medborgare och de yrkesutbildade personerna inom området lyft fram skiljde sig inte nämnvärt från varandra."

Vissa skillnader i betoning fanns dock. "Medborgarna var ytterst oroade över frågor med anknytning till psykisk hälsa. Det fick oss att prioritera utvecklandet av mentalvårdstjänsterna i Kaste-programmet. Tyngdpunkten har legat vid en reform av mentalvårds- och missbrukartjänsterna redan under den avslutande perioden för Kaste-programmet och i föregående program."

Ingen vetenskaplig undersökning

Webbenkäten som riktar sig till medborgare har sin egen betydelse när det gäller att öka delaktigheten, vilket man även fäst uppmärksamhet vid i regeringsprogrammet. Den är ett viktigt sätt för medborgarna att påverka beslutsfattandet.

Enligt Kallinen-Kräkin ska man dock komma ihåg att det inte är fråga om en vetenskaplig undersökning. "Det kan hända att medborgarenkäten i stället för problemens omfattning berättar om vilka frågor som varit framme i offentligheten den senaste tiden. Saker som upprepats i media kan få större vikt i enkäten än andra frågor."

Statsrådet fastställer Kaste-programmet 2012-2015 i slutet av januari. Då kan de som deltagit i enkäten kontrollera om de frågor som de upplever som viktiga har lyfts fram.

Redaktör: Maija Luotonen