Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Risikko: Barnens små sommarlöner minskar inte familjens utkomstöd

2.7.2010 12.01
Nyhet N5-55387

"Om ett minderårigt barns inkomster är små, tas de enligt lagen om utkomststöd inte alls i beaktande då utkomststöd beviljas", påminner omsorgsminister Paula Risikko.

Sporadiska sommar- och veckoslutslöner räknas som små inkomster. Detta konstateras i den utkomststödspublikation för kommunernas bruk som uppgjorts av social- och hälsovårdsministeriet, i vilken man har samlat praxis och lösningar som visat sig vara bra för utkomststödet.

"Kommunerna har bedömningsrätt när det gäller små inkomster. Eurobeloppet för de ringa inkomsterna har inte specificerats skilt, så det kan förekomma variationer i kommunernas praxis", fortsätter minister Risikko.

Förfarandet med privilegierad inkomst uppmuntrar till arbete

Ministern påminner om, att en del av den inkomst en klient förvärvat alltid kommer denne till godo och man följaktligen inte minskar beviljat utkomststöd. Förfarandet med privilegierad inkomst gäller alla utkomststödsklienter. Syftet är att uppmuntra utkomststödsklienterna till arbete och också till små inkomster.

"Av den inkomst som förvärvats minskas minst 20 procent före utkomststödet räknas ut, men högst 150 euro i månaden. Från inkomsterna minskas också resekostnader och andra kostnader för förvärvsarbete. Privilegierad inkomst är familjebaserad. Om ett barn under 18 år är familjens enda inkomsttagare, riktas minskningen helt till barnets inkomster", konstaterar ministern.

Även barnens regelbundna inkomster inverkar bara till en del på utkomststödet

Då man gör en utkomststödsberäkning för familjen, tas ett minderårigt barns regelbundna inkomster i beaktande bara till den storlek som man beaktat som utkomst för barnet i uträkningen av familjens utkomststöd. Den övriga delen av barnets inkomst förblir barnets. Saken är stadgad i 11 paragrafen lagen om utkomststöd.

"Utkomststöd är en sistahands ekonomisk stödform. Varje beslut om utkomststöd görs på basen av en individuell situation och individuella behov. Stödansökarnas inkomster, förmåner och möjligheter att sköta sin försörjning varierar. Ett minderårigt barn är inte skyldigt att försörja sina föräldrar eller syskon", betonar ministern.

Ytterligare uppgifter

Bostadsråd Raimo Kärkkäinen, tfn 09 160 73857
Överinspektör Jaakko Ellisaari, tfn 09 160 74344

Detta är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten som publicerades den 2.7.2010.  

webbnyheter