Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Risikko inledde arbetet med att öka genomskinligheten i försäkringsläkarsystemet

18.6.2012 11.00
Nyhet N5-60782

Sakkunniga i socialförsäkringsfrågor samlades i dag på inbjudan av social- och hälsovårdsminister Paula Risikko för att diskutera utvecklande av försäkringsläkarsystemet. De sakkunniga delade sin oro angående medborgarnas misstro mot systemet.

"Ministeriet får väldigt mycket feedback från medborgare, vars rättskänsla sätts på prov när ett beslut av försäkringsanstaltens läkare om patientens arbetsförmåga avviker från den behandlande läkarens syn. Medborgarnas ständiga misstro mot systemet ska tas på allvar", säger minister Risikko.

De sammankallade sakkunniga var eniga om att systemet ska utvecklas och genomskinligheten ökas. Ministeriet ska sammanställa de förslag som lyftes fram i diskussionen. Det som bland annat ansågs vara viktigt var sökandens delaktighet i behandlingens olika skeden samt att motivera besluten tydligt och tillräckligt ingående.

"Jag är verkligen nöjd över att de sakkunniga hade många tankar och vilja att utveckla systemet och därmed förbättra medborgarnas förtroende. Vi måste söka god praxis också i andra länders system och bedöma hur den lämpar sig för Finland", sade minister Risikko.

Sakkunniggruppen samlas på nytt i början av hösten, varefter ministeriet beslutar om åtgärder som ska vidtas.

Ytterligare information

överdirektör Outi Antila, tfn 09 160 73864