Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minna samlar och erbjuder jämställdhetsinformation

31.5.2010 8.02
Nyhet N5-54998

Projektet som hösten 2009 inledde verksamheten vid Centret för jämställdhetsinformation i Finland, Minna, har avslutats och den av social- och hälsovårdsministeriet finansierade verksamheten som ska vara bestående har nu etablerats vid Finlands samhällsveteskapliga dataarkiv i Tammerfors universitet. Politices doktor Sari Pikkala har valts till chef för Minna och politices magister Teija Hautanen till informationstjänstexpert. En ny styrgrupp med företrädare för bl.a. social- och hälsovårdsministeriet, medborgarorganisationer och forskning samt utbildningsinstitutioner har också utsetts.

En informationstjänst för jämställdhet är nödvändig för att jämställdhetsinformation ska kunna samlas och distribueras. Den bidrar till att genomföra integreringen av könsperspektivet som lyfts fram i regeringsprogrammet.

Centret för jämställdhetsinformation Minna samlar och distribuerar information om jämställdhet mellan könen och forskningen kring denna. Centret betjänar omfattande bl.a. myndigheter, jämställdhetsaktörer, organisationer, studeranden, forskare, politiker samt överhuvudtaget personer som intresserar sig för jämställdhetsfrågor. Minna samarbetar också med internationella aktörer.

På de egna webbsidorna erbjuder Minna forsknings- och projektnyheter, statistik och en expert- och doktorsavhandlingsdatabas samt en händelsekalender. Vid Minna svarar man också på frågor som gäller jämställdhet mellan könen.
webbnyheter