Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Misstankarna om influensa A(H1N1) i Finland sannolikt obefogade

8.5.2009 11.36
Nyhet N5-56232

Den person som undersöktes vid Lapplands centralsjukhus har inte smittats av influensa A(H1N1) och den person som vårdas vid Centrala Tavastlands centralsjukhus väntar fortfarande på sina resultat.

Sjukdomsbilden för influensa A(H1N1) påminner just nu om säsongsinfluensa. Enligt närmare analysinformation som publicerades i USA den 7 maj har 0,22 procent av de laboratoriebekräftade fallen dött. Andelen är i samma storleksklass som under den asiatiska influensan år 1957 men mycket lägre än 1,9 procent som under Spanska sjukan år 1918. Nio procent av de bekräftade fallen har behövt sjukhusvård. Virusets egenskaper kan utvecklas så att det blir allvarligare.

Enligt uppdaterade uppgifter från Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC fredagen den 8 maj finns det totalt 2489 (en ökning med 272 från i går) laboratoriebekräftade sjukdomsfall orsakade av influensa A(H1N1) i sammanlagt 24 länder. Från Mexiko rapporteras 1204 fall (en ökning med 92; 44 laboratoriebekräftade dödsfall), från USA 896 fall (en ökning med 151; 2 dödsfall) och 214 fall från Kanada (13 fler än i går).

Från 13 länder i EU och EES/EFTA rapporteras om sammanlagt 156 laboratoriebekräftade fall (14 fler än i går). Av fallen är 81 i Spanien och ett i Sverige. I tre EEU/EES/EFTA-länder rapporteras om sammanlagt 22 fall (5 fler än i går) som inte har rest till Mexiko innan de har insjuknat.

WHO har inte fattat några nya beslut eller utfärdat nya rekommendationer om pandemivarningsnivån eller bekämpningsåtgärder. WHO vill fortfarande inte rekommendera att internationellt resande begränsas eller att gränser stängs. Organisationen betonar vikten av att iaktta en god personlig hygien för att förebygga smitta.

För mer information

Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 86 70
Forskningsprofessor Ilkka Julkunen, THL, tfn 020 610 83 72
Medicinalråd Jouko Söder, SHM, tfn  (09) 160 743 63
Direktör Tapani Melkas, SHM, tfn (09) 160 738 86
Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn (09) 160 740 30

webbnyheter