Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU:s hälsokommissionär Vassiliou besöker Finland

11.6.2009 6.04
Nyhet N5-56088

EU:s hälsokommissionär Androulla Vassiliou besöker Finland den 10-11 juni. Under sitt besök diskuterar Vassiliou och omsorgsminister Paula Risikko bland annat om kommissionens initiativ för att främja välfärd och hälsa bland barn och unga. Vassiliou ska också träffa statsminister Matti Vanhanen och jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Torsdagen den 11 juni deltar hälsokommissionär Vassiliou som hederstalare i ett arbetsseminarium som ordnas av social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet. Seminariets tema är främjande av hälsa och välfärd bland barn och unga. Seminariedeltagarna består av representanter från olika förvaltningsområden och barn- och ungdomsorganisationer samt experter och forskare.

Barn och unga kommer att delta i en seminariepanel där de får kommentera anförandena och berätta om sina egna önskemål, uppfattningar och utvecklingsförslag. Avsikten är att unga själva skulle främja sin egen hälsa och välfärd.

webbnyheter