Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Narkolepsiundersökning i Frankrike medför tills vidare inga ändringar i ersättningshandläggningen

26.9.2012 6.18
Nyhet N5-61235

Läkemedelsverket i Frankrike har publicerat preliminära resultat från en undersökning som visar att både barn och vuxna löper en 4-5 gångers risk att insjukna i narkolepsi i anslutning till vaccination mot svininfluensa. Tidigare undersökningar visar en ökad risk hos barn att insjukna i narkolepsi efter Pandemrix-vaccination. Med detta som grund har Läkemedelsskadeförsäkringspoolen betalat ut ersättning till barn i åldern 4-19 år i Finland. Personer som är äldre än 19 år har inte visat tecken på förhöjd risk i tidigare undersökningar. Institutet för hälsa och välfärd följer situationen i Finland.

Resultaten är inte slutgiltiga och undersökningen fortsätter. Nya resultat förväntas senare i höst. Läkemedelsskadeförsäkringspoolen, som handlägger ansökningarna om ersättning för vaccinskador, följer situationen ingående och väntar på de slutgiltiga resultaten av undersökningen. Det kan bli aktuellt att ändra ersättningsgrunderna utifrån dessa resultat. Läkemedelsskadeförsäkringspoolen undersöker varje narkolepsifall för sig och avgör det eventuella sambandet mellan narkolepsi och vaccin på individnivå.

Ytterligare information

överdirektör Outi Antila, tfn 0295 16316

webbnyheter