Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nordisk familjekonferens: stödandet av föräldraskapet är en gemensam nordisk utmaning

6.5.2010 11.26
Nyhet N5-54768

Den nordiska familjecentralsverksamheten syns på den nordiska familjecentralskonferensen i Esbo den 6-7 maj. Konferensen ger en mångsidig bild av målen med den nordiska familjecentralsverksamheten och vardagsarbetet inom den i Finland, Sverige och Norge. Också familjecentralsarbetet i Nederländerna presenteras. Minister Risikko öppnade konferensen torsdagen den 6 maj.

Familjecentralen är ett modernt sätt att stöda barnfamiljens vardag och ordna tjänster för barnfamiljer. Familjecentralernas mångprofessionella och sektoröverskridande arbetsmetoder sammanför offentliga tjänster och tredje sektorns verksamhet samt skapar möjlighet för kontakten mellan frivilligarbetet och familjerna.

I de nordiska länderna har man uppnått de bästa resultaten när det gäller främjande av barns, ungas och familjer välbefinnande. Stödandet av föräldraskapet har blivit en gemensam utmaning för de nordiska länderna. Arbete som bör göras för familjerna hänför sig till familje- och arbetslivets kombinerande, förbättrande av jämställdhet mellan könen samt till att varje barn ska ha en likvärdig möjlighet till ett gott liv.

Konferensen går familjecentralsverksamheten på djupet när det gäller frågor om främjande av hälsa och välbefinnade samt ekonomi. På konferensen dryftar man den ekonomiska nyttan med förebyggande och tidigt stödjande samt sambandet mellan familj och hälsa. I konferensens parallellprogram presenteras verksamhetsformer och arbetsmetoder som används i arbetet med barn, unga och familjer.

Detta är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten som publicerades den 6.5.2010

Ytterligare uppgifter:

utvecklingschef Riitta Viitala, tfn + 358 50 559 9171

webbnyheter