Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny broschyr om triangelmodellen för effektiv vård av depression

14.1.2010 10.54
Nyhet N5-54977

Broschyren Depressionsskötare inom primärvården har publicerats. Syftet med broschyren är att utvidga det branschövergripande samarbetet inom depressionsvården.

I triangelmodellen för vård av depression deltar hälsocentralläkares patienter i en kort, aktiv vårdperiod med en depressionsskötare vid den egna hälsocentralen. Depressionsskötaren handleder och stöder patienten samt uppföljer medicineringen och återhämtningen. En konsulterande psykiater deltar i samarbetet.

I Finland finns det för tillfället under hundra depressionsskötare. Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbetet Psykisk hälsa 2009 (Mieli 2009) rekommenderar för samtliga hälsovårdscentraler modellen för depressionsskötare och förstärkning av primärvårdens verksamhet genom psykiatriskt konsultationsstöd.

Broschyren Depressionsskötare inom primärvården är avsedd som introduktion för dem som utvecklar och ansvarar för mentalvårdstjänster inom primärvården. Publikationen lämpar sig också för dem som nyligen börjat arbeta som depressionsskötare samt för husläkare och konsulterande psykiatrer.

Broschyren har publicerats som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd som en del av projektet Masto, vars mål är att minska depressionsrelaterad arbetsoförmåga.

Broschyrbeställningar: [email protected]

webbnyheter