Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya anvisningar till läroanstalter och dagvården om influensa A(H1N1)

6.8.2009 7.19
Nyhet N5-56018

Social- och hälsovårdsministeriet har gett uppdaterade anvisningar för bekämpning av smitta under en influensapandemi. Syftet är att hindra influensan från att spridas och att förebygga allvarliga sjukdomar och komplikationer som förorsakas av epidemin.

Det är speciellt viktigt att följa anvisningarna som gäller hand- och hosthygien.

Om eleverna eller barnen inom dagvården får influensasymptom, ska personalen i mån av möjlighet flytta eleven till ett avskilt utrymme och ta kontakt med föräldrarna eller de anhöriga för att organisera en snabb hemtransport. De allmännaste symptomen för influensa A(H1N1) är plötslig feber, ont i halsen, hosta och snuva.

Personer som har smittats kan föra smittan vidare omkring ett dygn före symptomen uppträder och fortsättningsvis till och med 7 dygn efter insjuknandet. En person med symptom är särskilt smittosam under de första dygnen. De insjuknade bör vara borta från skolan eller daghemmet tills de har varit feberfria och i övrigt symptomfria i minst ett dygn.

Om det på skolan eller daghemmet förekommer flera fall av febriga luftvägsinfektioner, rekommenderas att man meddelar den lokala hälsovårdsmyndigheten om saken.

För mer information

Konsultativ tjänsteman Maire Kolimaa, tfn (09) 160 74138 (läroanstalterna)
Medicinalråd Merja Saarinen, tfn (09) 160 74030 (läroanstalterna)
Regeringssekreterare Hanna Kiiskinen, tfn (09) 160 73217 (dagvård)
Konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto, tfn (09) 160 73227 (dagvård)
Överläkare Olli Haikala, tfn (09) 160 73214 (läroanstalterna och dagvård)

webbnyheter