Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nya blanketter för körhälsa har fastställts

13.2.2013 8.57
Nyhet N5-61976

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt de blanketter som används vid bedömningen av körhälsa och uppfyllandet av läkarens anmälningsskyldighet. Som en alldeles ny blankett tas i bruk Utvidgat läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa.

Målet ska vara att ta de nya blanketterna i bruk så snart som möjligt, men det tar tid att integrera dem i patientuppgiftssystemen. Under övergångsperioden får man använda de gamla blanketterna om det inte är tekniskt möjligt att ta i bruk de nya. När man använder de gamla blanketterna ska de uppgifter som krävs i den gällande lagstiftningen anges där.

De fastställda blanketterna är:

Förhandsuppgifter för bedömning av körförmågan Läkarutlåtande om körförmåga Utlåtande av specialistläkare Utlåtande av specialist i ögonsjukdomar Hälsointyg för ungdom Utvidgad läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa Optikerutlåtande om syn för bedömningen av körhälsa Mer uppgifter

regeringsråd Anne Koskela, tfn. 02951 63384

webbnyheter