Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Patientsäkerhet på agendan vid ministerkonferens i Prag

16.4.2009 6.27
Nyhet N5-56331

Omsorgsminister Paula Risikko representerar Finland vid en ministerkonferens i Prag den 15-16 april. Mötesdeltagarna diskuterar om patientsäkerhet och förebyggande av infektioner som uppstår i samband med vården. Vid mötet berättar minister Risikko om finländska program vars mål är att förebygga bakterier som antibiotika inte biter på. Dessutom presenterar ministern den nya nationella strategin för patientsäkerheten som publicerades i januari.

Finland anser att en diskussion om patientsäkerhet är meningsfull. Enligt Finland bör länderna främst koncentrera sig på att observera och förebygga sjukhusinfektioner. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid antibiotikaresistens både på ett nationellt och internationellt plan eftersom patienter för med sig vårdrelaterade infektioner över gränserna.

Inom EU råkar 8-12 procent av sjukhuspatienterna ut för riskhändelser i samband med vården och infektioner är en av de mest allmänna orsakerna. 4,1 miljoner patienter inom EU drabbas varje år av en vårdrelaterad infektion. Även om sjukhusinfektioner förekommer lika ofta i Finland som i övriga medlemsländer orsakas bara en bråkdel av infektionerna av så kallade sjukhusbakterier.

För mer information

överinspektör Sari Vuorinen, tfn 050 364 7823
medicinalråd Merja Saarinen, tfn 050 563 4796

webbnyheter