Projektansökningen för EU:s hälsoprogram pågår

18.1.2010 10.11
Nyhet N5-54976

Arbetsprogrammet för EU:s gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (Hälsoprogrammet) har offentliggjorts. Projektansökningen för arbetsprogrammet pågår. Ansökningstiden tar slut den 19.3.2010.

Arbetsprogrammet på engelska:

Work Plan 2010 (EUR-Lex)

Närmare ansökningsuppgifter och kontaktuppgifter finns på webbplatsen för myndigheten (Executive Agency for Health and Consumers EAHC) som svarar för verkställandet av programmet. På webbsidorna kan du även leta efter samarbetspartners till projekten.

Executive Agency for Health and Consumers (Euroopan komissio)

För mer information

Finlands nationella Focal point-kontaktperson är konsultativa tjänstemannen Eeva Ollila, tfn (09) 160 74032, fö[email protected]

webbnyheter