Rådgivningstjänsten Dopinglinkki.fi erbjuder hälsoinformation om dopningsmedel

27.1.2010 9.00
Nyhet N5-54972

Undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin och statssekreterare Ilkka Oksala öppnade rådgivningstjänsten Dopinglinkki som behandlar hälsa i samband med dopningsmedel. Tjänsten finns på adressen Dopinglinkki.fi. Meningen är att tjänsten genom att sprida information skall minska användandet och skador som uppstår i samband med användandet av dopningsmedel.

Dopinglinkki erbjuder anonym hälsoinformation om dopningsmedel. Sakkunniga inom social- och hälsovårdsbranschen svarar på frågorna. Tjänsten riktar sig till personer som använder dopningsmedel, till deras anhöriga samt till professionella som i sitt arbete stöter på dopningsmissbruk. Tjänsten innehåller sakkunnigas artiklar om dopningsmissbruk, artiklar om kost, näringstillskott och fysisk träning.

Dopinglinkki är ett resultat av ett samarbete mellan A-klinikstiftelsen, Finlands Antidopingkommitté ADT samt undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet som står för finansieringen. Tjänsten kommer under 2010 att utvecklas under samarbete mellan A-klinikstiftelsen, Antidopingkommittén samt Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Tjänsten fick sin början 2008 när undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet konstaterade att det i Finland inte finns någon myndighet som upprätthåller en informationskälla om dopningsmedel på basis av medicinsk forskning. I de övriga nordiska länderna har tjänsten varit en del av hälsorådgivningen i åratal. I Sverige har bl.a. föräldrar som misstänker att deras barn använder dopningsmedel upplevt tjänsten som viktig.

Rådgivningstjänsten finns för tillfället endast delvis på svenska, men det går bra att använda svenska när man ställer frågor. Under nästa år kommer tjänsten att i sin helhet översättas till svenska.

Antidopningsarbete och diskussionen kring dopningsmedel har fokuserat på toppidrott.  Det verkliga dopningsproblemet ligger dock utanför toppidrotten. I Finland finns det uppskattningsvis 10 000 dopningsmissbrukare. Antalet dopningsbrott har ökat stadigt under det senaste året. Särskilt förekommer dopningsmedel bland unga män på gym samt inom vissa kraftsporter. Dopningsmedel används för att uppnå ett muskulöst utseende och styrka, ofta på kort tid och utan att man bryr sig om eventuella skadeverkningar.

Typiskt är att personer som i sitt motionerande använder dopningsmedel tar stora mängder, blandar medel och använder medlen under en lång tid. Missbrukaren riskerar härmed att utsättas för många sjukdomar och en för tidig död. Dessutom är en stor del av de medel som finns på marknaden förfalskningar, vilket gör missbruket ännu farligare. Det är främst hjärtat och cirkulationsorganen som far illa av dopningsmedel. Enligt vissa underökningar används ofta andra rusmedel vid sidan av dopningsmedlen, så som kokain och amfetamin. Verkningarna av blandmissbruk känner man ännu inte helt till.

För mer information

UVM: Timo Haukilahti, [email protected], tfn 09 160 77273, Minna Paajanen, [email protected], tfn 09 160 77276
SHM: Mari Miettinen, [email protected], tfn 09 160 74720
Finlands Antidopingkommitté, ADT rf: Pirjo Ruutu, [email protected], tfn 09 3481 2010, eller Susanna Sokka, [email protected], tfn 09 3481 2021
A-klinikstiftelsen: Mia-Veera Koivisto, [email protected], tfn 040 561 4349 och Pekka Heinälä, [email protected], tfn puh. 040 715 5599

webbnyheter