Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Reformen av lagstiftningen om socialvården diskuteras i Socialporten

8.7.2010 7.18
Nyhet N5-55478

Den arbetsgrupp som dryftat reformen av lagstiftningen om socialvården överlämnade sin mellanrapport i juni. Nu diskuteras arbetsgruppens linjedragningar och reformen av hela socialvården som helhet i Socialporten, där arbetsgruppens medlemmar klargör lagreformens mål och följdverkningar.

Socialportens talturer och diskussion (på finska)

Arbetsgruppens mellanrapport är nu också på remissrunda.

Begäran om utlåtande

 

webbnyheter