Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Rekommendationer om att främja ungas rökfrihet

15.4.2010 7.52
Nyhet N5-54944

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat handlingsrekommendationer om främjande av rökfrihet bland unga. Rekommendationerna är uppgjorda av en expertpanel. Syftet med rekommendationerna är att erbjuda verktyg för arbete som stöder barns och ungas hälsa och rökfrihet samt för att skydda barn och unga från användning av tobaksprodukter och deras skadeverkningar.

Barn och unga har rätt till hälsa, välbefinnande och ett tryggt liv. Tobaksrökning är speciellt skadligt för barn och unga som ännu utvecklas. Föräldrarnas och samhällets uppgift är att skydda barnen från användning av tobaksprodukter.
webbnyheter