Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Reumasjukhusets patienter får rådgivning via Birkalands sjukvårdsdistrikts nationella nummer

9.4.2010 11.53
Nyhet N5-54946

Birkalands sjukvårdsdistrikt har öppnat ett nationellt telefonnummer för förfrågningar från de barn som varit patienter på Reumasjukhuset, deras föräldrar och för förfrågningar från andra sjukhus. Det nationella numret är 03 3116 9965. Reumastiftelsens sjukhus kliniska verksamhet upphör fredagen den 9 april.

Man har bildat en koordinationsgrupp vid Tammerfors universitetssjukhus barnklinik. Koordinationsgruppen har av social- och hälsovårdsministeriet fått mandat till slutet av maj. Syftet är att säkra lämpliga eftervårdsplatser för alla barnpatient som vårdats på Reumastiftelsens sjukhus.  

Webbnyheten är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten från 9.4.2010.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri avasi reumalasten asioissa valtakunnallisen palvelunumeron (Birkalands sjukvårdsdistrikts pressmeddelande 8.4.2010)
webbnyheter