Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Seminarium: Ett tillgängligare arbetsliv för alla

21.5.2010 12.55
Nyhet N5-54902

Lösningar som bidrar till tillgängligheten ökar varje arbetsgemenskaps funktionsduglighet och gör arbetet mera meningsfullt och bekvämt att utföra.  Lösningar som stöder arbetsplatsernas tillgänglighet diskuteras vid ett seminarium den 20 maj i Helsingfors.

Seminariet om ett arbetsliv för alla - om delaktighet och tillgänglighet, att osynliga barriärer ska göras synliga - betonar vikten av arbetsgemenskapernas mångfald.

"Vi vill öka kunskapen bland alla aktörer i arbetslivet om att personer med funktionsnedsättning är en stor outnyttjad, men kunnig och arbetsför grupp av människor i arbetslivet.  Med goda lösningar kan man öka deras sysselsättning och minska deras utslagning", konstaterade äldre forskaren Kaisa Kauppinen från Arbetshälsoinstitutet. "Ingen borde bygga hinder för varandra som man kan snubbla på, eftersom alla har rätt att delta i arbetslivet.  Att medlemmarna på en arbetsplats är olika bidrar med kreativitet och nya åsikter", fortsatte hon.

Enligt Kauppinen skulle en neutral meritförteckning, där sökandens kön, ålder eller t.ex. om han eller hon använder en rullstol inte nämns, bättre framhäva sökandens yrkesmässiga kunnande och främja likvärdiga möjligheter att få jobb.  Enligt undersökningar reglerar föreställningar som gäller ålder, kön och funktionsnedsättning människornas val och skapar onödiga barriärer även vid rekrytering.

Seminariet lyfter fram att arbete kan utföras på mycket olika sätt.

"Vi alla behöver ett tillgängligt samhälle, för tillgängligheten bidrar också till att man lyckas bättre med arbetet och till ökad säkerhet vid arbetet.  Det behövs innovationer för att utveckla tillgängligheten  Det är viktigt att samla in exempel på sådana goda handlingssätt som använts på arbetsplatserna för att de kan utbytas och delas med andra", underströk teamchef, docent Nina Nevala från Arbetshälsoinstitutet.

Nätverksseminariet ordnas i samarbete mellan Forumet för välbefinnande i arbetet, som inrättats av social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och Invalidförbundet.

Man kan delta i seminariets nätdiskussion på adressen
http://owela.vtt.fi/tyoelamakaikille

Ytterligare uppgifter:

äldre forskare Kaisa Kauppinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 552 5306
teamchef Nina Nevala, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2277
organisationschef Marja Pihnala, Invalidförbundet rf, tfn 0400 987 748
personalchef Katriina Larvamo, Invalidförbundet rf, tfn 040 848 9862
överinspektör Tarja Kantolahti, SHM, tfn 09 160 72495

Detta är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten som publicerades den 20.5.2010