Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Seminarium: Störningar i den mentala hälsan och sjukdomar i stöd- och rörelseorgan orsakar tillsammans sjukfrånvaro

29.4.2010 6.00
Nyhet N5-54795

Sjukdomar i stöd- och rörelseorgan samt störningar i den mentala hälsan orsakar ofta tillsammans sjukfrånvaro. Seminariet för hantering av belastningar i arbetet sökte banbrytande samband mellan dessa störningar. Social- och hälsovårdsministeriet och social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä öppnade seminariet den 29 april i Helsingfors.

Enligt statistik uppstår största delen av sjukfrånvaro just vid stöd- och rörelseorgansjukdomar och störningar i den mentala hälsan. Rubbningarna utgör ofta underlag för sjukdomarna och bakom symtomen ligger överbelastning. Sjukfrånvaron orsakar märkbara kostnader såväl för samhället, som arbetsplatser och individer. Förutom kostnader kan en lång frånvaro från arbetet leda till att arbetskarriären förkortas.

Seminariet för hantering av belastningar i arbetet var betydande både nationellt och inom hela EU därför att man i samband med det för första gången samtidigt granskade faktorer som hänför sig till sjukdomar i stöd- och rörelseorgan och störningar i den mentala hälsan. Seminariet var ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriets Forum för välmående i arbetet, Masto-projektet och Invalidstiftelsen ORTON.

Bred expertis, individuella lösningar

När det gäller att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och främja arbetshälsa har arbetsplatserna en lagstadgad skyldighet att sörja för arbetshälsa och arbetarskydd.

I framtiden förutsätts olika experter i större utsträckning än för närvarande och samtidigt granska främjandet av arbetshälsa, vården av sjukdomar, arbetsrehabiliteringen och speciellt verksamheten som sker på arbetsplatserna. Lösningar som ska främja arbetshälsa är ofta individuella. Därför är det ytterst välkommet att välmående i arbetet relateras till en gemensam genomgång av olika sjukdomsgrupper 

När man går igenom prevalensen av stöd- och rörelsesjukdomar hos personer i arbetsför ålder och prevalensen störningar i den mentala hälsan behövs samtidighet och systematik. Som bäst bereds också i EU ett direktiv som gäller förebyggande av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan. I dessa diskussioner har också frågor om mental hälsa figurerat.

Diskussionen fortsätter på Owela-sidan

Efter seminariet kan man fortsätta diskutera arbetsrelaterade sjukdomar i stöd- och rörelseorgan samt störningar i den mentala hälsan i VTT:s öppna nätlaboratorium Owela. Owela-sidan är en mötesplats för forskare, utvecklare och användare på nätet. Via sidan kan man ge idéer, testa och utveckla produkter och tjänster för framtiden med hjälp av social media. Forumet för välmående i arbetet deltar i diskussionen som en del av Open Risk -projektet.

Owela-sidan

Ytterligare uppgifter

överinspektör Tarja Kantolahti, SHM, tfn 050 356 6232
rehabiliteringschef Anne Ranta, Kuntoutus ORTON Oy, tfn 09 4748 6618

webbnyheter