SHM på Facebook: Det lönar sig fortfarande att ta vaccin mot svininfluensan

22.2.2010 12.06
Nyhet N5-54963
SHM informerar tillsammans med sina samarbetspartners Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors stads hälsocentral, Finlands Röda Kors och Studenternas hälsovårdsstiftelse om svininfluensan och svininfluensavaccineringarna på Facebook.

Målsättningen är att väcka liv i debatten om svininfluensa och påminna medborgarna om att det fortfarande lönar sig att ta vaccinet. Svininfluensan har inte försvunnit även om epidemin har nått sin kulmen. Den andra vågen kan komma till Finland redan under våren eller hösten.

På Facebook kan du bland annat ställa frågor till experter om svininfluensan och vaccinet. I början av mars öppnas också en temagrupp i Irc-galleriet.

Kärsiskö? (Facebook)
Karsi kärsä! (Irc-gallerie)

webbnyheter