Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Social- och hälsovårdens förändringsstyrning utvecklas

20.5.2010 9.34
Nyhet N5-54879

Det finns stöd och sparrningshjälp för förändringsstyrningen inom kommunernas social- och hälsovård. I ett projekt som leds av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet granskas utvecklingsprojekt och deras effekter inom kommunerna tillsammans med kommunerna samt institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommunförbund, Arbetshälsoinstitutet och Sitra. Syftet är att stöda kommunernas förändringsstyrning och ta fram god kunskap.

I projektet Stöd för förändringsstyrning samlar man erfarenheter från personer som deltagit i social- och hälsovårdens utvecklingsprojekt samt utvärderar kritiska frågor i respektive förändringsprocess och hur ett effektivt verkställande lyckats. Alla deltagande kommuner får en analys av sin förändringsprocess.

Man fördjupar analyserna på arbetsseminarier där landets ledande experter sparrar motparterna att lösa de mest centrala utmaningarna i processerna. I arbetsseminarieskedet väljs på basen av enkätsvar reformprojekt vars erfarenheter antas vara till nytta också för andra kommuner och områden samt processer vars framskridande arbetsseminarierna klart kan stöda. Syftet med arbetsseminariet är att producera stoff för en regional diskussion som styr förändringsprocessen.

Kommunerna och samarbetsområdena kan själva mer specifikt välja det reformprojekt där man granskar utmaningar. Dessa kan t.ex. vara bildandet av kommunens nya social- och hälsovårdsorganisation, omfattande omorganisering en existerande samkommuns tjänster eller bildandet av ett nytt samarbetsområde.

Projektets avslutningsseminarium hålls våren 2011. På avslutningsseminariet ges en bild av social- och hälsovårdssektorns förändringsprocess i Finland. Samtidigt lyfts också förtjänstfulla exempel fram och alla uppmuntras till ett ambitiöst reformarbete.

Kommunerna och samarbetsområdena ombedes delta i projektet genom att före den 8.6 svara på det brev som sänts till kommunstyrelserna.

Ytterligare uppgifter

programchef Juha Teperi, SHM, tfn (09) 160 72414, [email protected]
konsultativ tjänsteman Anne-Marie Välikangas, FM, tfn (09) 160 32221, [email protected]
konsultativ tjänsteman Inga Nyholm, FM, tfn (09) 160 32212, [email protected]