Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Social hållbarhet vid sidan om ekonomisk hållbarhet

28.1.2011 7.05
Nyhet N5-57176

Den nya strategin för social- och hälsovårdspolitiken Ett socialt hållbart Finland 2020 är färdig. Ett samhälle som står på hållbar grund förutsätter ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Alla dessa tre är viktiga för att man ska må bra i ett framtida Finland. Utan en social synvinkel blir tal om ekonomiskt hållbarhetsunderskott innehållslöst. 

Ett socialt hållbart samhälle behandlar alla sina medlemmar rättvist, förstärker delaktighet och samhörighet, stöder hälsa och funktionsförmåga samt ger den trygghet och de tjänster som behövs.

Vårt mål är att Finland år 2020 ska vara ett socialt hållbart och livskraftigt samhälle. Människors jämlikhet, andliga och materiella välfärd samt jämställdhet mellan könen främjar en balanserad utveckling av samhället. Villkoret för social hållbarhet är en fungerande social trygghet, som omfattar utkomstskydd, social- och hälsovårdstjänster, förebyggande verksamhet, arbetarskydd samt jämställdhet. Rätt dimensionerade utgör dessa samhällets styrka. Finlands utmärkta placering i internationella jämförelser bevisar detta. Den sociala tryggheten behövs. Den är en styrka som håller ihop hela samhället.

Strategiska val

Vår strategi innehåller tre huvudlinjer: en stark grund för vår välfärd, möjlighet till välfärd för alla och en livsmiljö som stöder hälsa och säkerhet. Förenklat är det fråga om att välfärdskakan måste växa, och den måste fördelas rättvist.  Dessutom måste alla få leva, bo och arbeta i en hälsosam och trygg miljö.

Prioriterade områden för den första riktlinjen är vikten av hälsa och välfärd i allt beslutsfattande, arbetets betydelse, balansen mellan livets olika delområden och en hållbar finansiering av den sociala tryggheten. Den andra riktlinjen betonar rättvisa, minskning av skillnader i hälsa och välfärd, klientfokusering vid reform av tjänsterna samt social samhörighet. Den tredje riktlinjen lyfter fram livsmiljöns livsduglighet och samhällets funktionsförmåga i exceptionella situationer. Varje generation bör lämna miljön till nästa generation i minst samma skick som de själva en gång i tiden fick den.  

Tillsammans uppnår vi hållbara resultat

Förutom nya val betonar vi vikten av genomförande. Detta förutsätter ett omfattande samarbete mellan olika sektorer, påverkan i internationella sammanhang, informationens betydelse som underlag för beslutsfattandet samt effektiv kommunikation. Vi kommer att följa upp genomförandet av riktlinjerna med hjälp av indikatorer. 

Vår strategi utarbetades genom ett omfattande samarbete. Tillsammans med regeringsprogrammet utgör den ryggstödet för vår verksamhet. Vi framhåller våra strategiska riktlinjer också som grund för framtida politiska val. Välfärd uppstår inte enbart med hjälp av social- och hälsovård. Vi söker allt mer samarbete med andra aktörer. Man uppnår inte hållbara resultat om man bara agerar ensam.      

Kari Välimäki