Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Svininfluensaviruset betecknas härefter influensa A(H1N1)

1.5.2009 15.24
Nyhet N5-56238

Enligt Världshälsoorganisationen WHO bör det så kallade svininfluensaviruset betecknas influensa A(H1N1).

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har den 1 maj uppdaterat sin förteckning över laboratoriebekräftade fall. Det sammanlagda antalet fall i hela världen är 481, varav 312 i Mexiko (12 laboratoriebekräftade dödsfall) och 109 i USA (1 dödsfall). Från 8 EU och EES/EFTA har sammanlagt 27 laboratoriebekräftade fall rapporterats. Åtminstone i USA, Kanada, Spanien och Tyskland finns enstaka fall där den smittade inte har varit i Mexiko, och där det är uppenbart att smittan har överförts från en person till en annan i det rapporterande landet. Längre smittkedjor än så har ännu inte rapporterats av myndigheter i andra länder än Mexiko.

Smittan utreds med hjälp av uteslutningstest

I Finland har man analyserat nässvalgprov (nasofarynxprov) från ett fall som uppfyllde de internationella kriterierna för utredning. I detta fall kunde man med hjälp av laboratorietest utesluta att det rörde sig om influensa. Till laboratorierna har också skickats in ett antal prover från fall som inte uppfyller kriterierna för utredning.

På THL:s webbtjänst finns detaljerade anvisningar för hälso- och sjukvården med kriterier för när en patient ska utredas för influensa (falldefinitioner) samt anvisningar för provtagning och provhantering. Laboratorieanalysen består av två faser. Resultatet av den första fasen används för att utesluta fall som inte beror på influensa. Om resultatet av den första fasen inte utesluter influensa, erhålls det slutgiltiga testresultatet efter den andra fasen, senast en vecka efter provtagningen. De särskilda smittskydds- och behandlingsåtgärderna avslutas, när det är slutgiltigt fastställt att det inte rör sig om influensa A(H1N1).

Utlandsresenärer som inom 7 dygn efter hemkomsten drabbas av något av följande symtom bör ringa till sin egen hälsovårdscentral eller företagshälsovårdsmottagning: feber (över 38° C) och luftvägssymtom som hosta, snuva eller halsont. Andra typiska symtom på influensa är ont i armar och ben, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet.

Det nya influensaviruset smittar via hostningar eller nysningar eller via händer som kontaminerats med luftvägssekret. Man kan förebygga sjukdomen genom att följa de anvisningar om hygien som finns på THL:s webbtjänst.

Mer information om influensa A(H1N1) hittar man på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats, stm-dev.navigo.fi/sv/ministeriet/beredskap/svininfluensa, och på THL:s webbplats, www.thl.fi/sv_SE/web/sv/. På THL:s webbplats finns också anvisningar för vårdpersonal samt en lista med frågor och svar om influensa A(H1N1). Listan uppdateras fortlöpande. På Utrikesministeriets webbplats www.formin.fi finner man anvisningar för resande till utlandet.

För mer information

Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 8670
Forskningsprofessor Ilkka Julkunen, THL, tfn 020 610 8372
Medicinalråd Jouko Söder, SHM, tfn 050 381 2467

webbnyheter