Svininfluensaepidemin lugnar sig, nya fall under hela vintern

14.12.2009 9.47
Nyhet N5-55834

Epidemitoppen för influensa A(H1N1)v, dvs. svininfluensa, är nådd överallt i Finland. Antalet patienter som vårdats på hälsovårdscentraler, sjukhus och intensivvårdsavdelningar har sjunkit till det normala för den kalla årstiden. Beroende på situationen har man genom lokala beslut upphört med specialarrangemang inom hälso- och sjukvården, som influensamottagningar, avvikande avdelningsarrangemang samt framflyttning av planerade operationer för att säkerställa tillräcklig intensivvård.

Influensa förekommer under hela den kalla säsongen, den s.k. influensasäsongen, från november till april. Människor kommer att insjukna i svininfluensa även under de närmaste månaderna.

Den följande vågen av svininfluensa påverkas i hög grad av en hur stor del av befolkningen som har motståndskraft mot svininfluensan. Om vaccinationstäckningen hos befolkningen blir liten, kommer den följande epidemivågen förmodligen att uppstå under en kall period före april eller senast nästa höst.

Svininfluensaepidemin lugnar sig, nya fall under hela vintern (THL:s pressmeddelande 14.12.2009)

webbnyheter