Markku Tervahauta ny generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet 18.10.2018 13.32
Nyhet

Statsrådet utnämnde onsdagen den 18 oktober Markku Tervahauta till generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Statsrådet utnämnde onsdagen den 18 oktober Markku Tervahauta till generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd (THL). Tervahauta tillträder posten den 1 januari 2019. Tjänsteförhållandet är tidsbundet och varar fram till den 31 december 2023.

Sedan februari 2018 har Tervahauta varit avdelningschef för avdelningen för välfärd och tjänster vid social- och hälsovårdsministeriet. Före det arbetade han i ledningsuppgifter inom social- och hälsovårdsväsendet på kommunal nivå, fr.o.m. 2009 i ledningsuppgifter inom social- och hälsovårdsväsendet vid Lahtis stad och fr.o.m. 2010 som sektordirektör vid Kuopio stad. Under åren 2005–2009 var Leppävirta kommundirektör i Leppävirta kommun. Tervahauta är medicine doktor.

Generaldirektören för Institutet för hälsa och välfärd leder institutets verksamhet och ansvarar för att institutets resultatmål uppnås och för att institutets uppgifter sköts ekonomiskt och effektivt. Generaldirektören följer utvecklingen på institutets verksamhetsområde och sörjer för den allmänna utvecklingen och förnyandet av institutets verksamhet.

Institutet för hälsa och välfärd är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, och det resultatstyrs av ministeriet. Institutet för hälsa och välfärd betjänar statliga och kommunala beslutsfattare, aktörer inom verksamhetsområdet, organisationer, forskare och allmänheten. Institutets mål är att verka för finländarnas hälsa och välfärd.

Tjänsten som generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd söktes av 15 personer.

Ytterligare information

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 0295 163 356, [email protected]