Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utredning om rehabiliteringsanläggningarna i landet inleds

16.4.2009 8.00
Nyhet N5-56330

Social- och hälsovårdsministeriet inleder på initiativ av delegationen för rehabiliteringsärenden en utredning om rehabiliteringsanläggningarna. Orsaken till utredningen är den försämrade ekonomiska situationen och oro för att det nuvarande klientelet vid anläggningarna minskar. Utredningsarbetet utförs av professor Pekka Rissanen från Tammerfors universitet och direktör Rauno Ihalainen vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Utredningsarbetet gäller de rehabiliteringsanläggningar vars rehabilitering finansieras av Folkpensionsanstalten, försäkringsanstalterna och kommunerna samt den av Statskontoret finansierade rehabiliteringen för krigsinvalider och frontveteraner. Det finns drygt 100 sådana anläggningar runt om i landet och de upprätthålls av stiftelser, organisationer och företag.

Utredningsarbetet sker i två faser

I arbetets första fas tar utredningspersonerna reda på användning, användningsgrader, resurser, finansiering och framtidsutsikter på basis av den förfrågan som skickades till rehabiliteringsanläggningarna den 16 april 2008. Dessutom utreds vilka planer och förväntningar finansiärerna har.

I arbetet andra fas presenterar utredningspersonerna förslag om hur kapaciteten och kunskapen vid anläggningarna kunde utnyttjas på bästa sätt och hur verksamheten och ekonomin kunde utvecklas som en del av produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna. Under utredningsarbetets gång arrangeras också diskussionsmöten för dem som finansierar rehabiliteringsanläggningarna och rehabiliteringen.

Folkpensionsanstalten deltar i utredningen genom att finansiera sekreterararbetet. Utredningspersonerna presenterar sin rapport före utgången av år 2009.

För mer informationöverinspektör Hanna Nyfors, SHM, tfn (09) 160 74348
specialplanerare Heidi Paatero, FPA, tfn 020 631 301
webbnyheter