Kuntoutuslaitosten tilanteesta tehdään selvitys

16.4.2009 8.00
Uutinen N5-56330

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää kuntoutusasiain neuvottelukunnan aloitteesta kuntoutuslaitosten kokonaistilannetta, toiminnan kehittämistä ja tukemista. Taustalla on huoli laitosten nykyisen asiakaskunnan vähenemisestä ja taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Selvitystyön tekevät professori Pekka Rissanen Tampereen yliopiston terveystieteen laitokselta ja sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Selvitystyö koskee kuntoutuslaitoksia, jotka tuottavat Kansaneläkelaitoksen, muiden vakuutuslaitosten ja kuntien rahoittamaa kuntoutusta sekä Valtiokonttorin rahoittamaa sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutusta. Näitä laitoksia on runsaat 100 eri puolilla maata. Ne ovat säätiöiden, järjestöjen tai yritysten ylläpitämiä.

Selvitystyö tehdään kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kuntoutuslaitoksille 16.4.2008 lähetetyn kyselyn pohjalta niiden nykyistä käyttöä ja käyttöasteita, resursseja ja rahoitusta sekä tulevaisuuden näkymä. Lisäksi selvitetään kuntoutusta rahoittavien tahojen suunnitelmia ja odotuksia kuntoutuspalvelujen suhteen.

Toisessa vaiheessa tehdään ehdotuksia siitä, miten laitosten kapasiteettia ja osaamista voidaan parhaiten hyödyntää, ja kuinka niiden toimintaa ja taloutta voidaan kehittää osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa. Selvityksen kuluessa järjestetään myös muun muassa kuntoutuslaitosten ja kuntoutuksen rahoittajien kuulemistilaisuuksia.

Kansaneläkelaitos osallistuu selvitykseen rahoittamalla sen sihteerityötä. Selvitystyö tehdään ja sen tuloksia raportoidaan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 74348
Erikoissuunnittelija Heidi Paatero, Kansaneläkelaitos, puh. 020 631 301

verkkouutiset