Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Överdirektörstjänsten vid Valvira söktes av åtta personer

Social- och hälsovårdsministeriet 20.9.2019 14.30
Pressmeddelande 96/2019

Inom tidsfristen tog vi emot åtta ansökningar för tjänsten som överdirektör vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Tjänsten tillsätts för en tidsperiod på fem år från och med början av nästa år.

Följande personer sökte tjänsten som överdirektör vid Valvira:

  • Jussi Holmalahti
  • Markus Henriksson
  • Satu Koskela
  • Piotr Marko Lehtonen
  • Erik Semenius

Utöver dessa fanns det tre sökande som inte ville ha sitt namn offentliggjort.

Valvira hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverket främjar genom styrning och tillsyn verkställandet av människornas rättsskydd, kvaliteten inom social- och hälsotjänster samt hanteringen av de hälsorisker som gäller livsmiljön och befolkningen.  Överdirektören är chef för ämbetsverket.  

Överdirektören vid Valvira utnämns av Statsrådets allmänna sammanträde utifrån förslag av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Ytterligare information

Liisa Perttula, regeringsråd, tfn 0295 163 521, [email protected]