Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Vårdkvaliteten förbättras då den krävande vården koncentreras

13.3.2009 13.07
Nyhet N5-56409

Vårdkvaliteten kan förbättras om den krävande vården koncentreras regionalt. Till krävande vård hör bland annat vård av vissa sällsynta former av cancer och mycket små prematurer. Sjukvårdsdistriktens specialsamarbetsområden har överlämnat sina utredningar om hur arbetsfördelningen som gäller krävande forskning, åtgärder och vård kunde organiseras till social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt sjukvårdsdistriktens preliminära planer skulle den operativa behandlingen av cancer, intensivvården av små prematurer och bland annat bantningsoperationer koncentreras.

Med koncentrationen vill sjukvårdsdistrikten uppnå en förbättrad vårdkvalitet. Resultatet vid enheter där operationer utförs enbart några gånger per år är sämre jämfört med enheter där dylika operationer utförs oftare. Chanserna för patienter med svår cancer att tillfriskna är avsevärt bättre om patienten vårdas vid en enhet där det förekommer många liknande sjukdomar.

Enligt SHM.s förordning från år 2006 ska specialansvarsområdet för universitetssjukhuset tillsammans med sjukhusen och sjukvårdsdistrikten komma överens om den regionala arbetsfördelningen i fall där vården är speciellt krävande.

 För mer information

medicinalråd Jouko Isolauri, tfn (09) 160 74194

webbnyheter