Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Verktyg för att minska skillnaden i löner mellan kvinnor och män ska introduceras i avtalsverksamheten

11.11.2010 14.04
Nyhet N5-56683

"Till löneskillnaderna medverkar många faktorer, och därför ska likalönsprogrammet inbegripa många slags åtgärder. Det finns inte bara ett botemedel mot detta problem. Att lyckas med att nå målen förutsätter samtidiga framsteg på många fronter", konstaterade minister Stefan Wallin, som ansvarar för jämställdhetsfrågor, i sitt öppningsanförande vid regeringens och arbetsmarknadens centralorganisationers seminarium om likalönsprogram (Mikä puree palkkaeroon - Hur kan man råda bot på löneskillnaden) i Helsingfors torsdagen den 11 november.

"Statistiken ger besked om att man har gjort smärre framsteg i att minska löneskillnaden mellan könen. Vi skulle dock behöva ett rejälare ryck framåt. Framsteg har gjorts i synnerhet i fråga om utveckling av lönesystemen, jämställdhetsplanering och lönekartläggningar samt antalet kvinnliga chefer", sade minister Wallin.

Vicehäradshövding Juhani Salonius behandlade i sitt inlägg jämställdhetsfrågor i förhandlings- och avtalsverksamheten. Enligt honom är det inte så enkelt att främja likalönsmålen med hjälp av lönebestämmelser i kollektivavtal. "Med avtalsbestämmelser som gäller löner kan man främja likalönsfrågan om man även på arbetsplatsen genuint lyckas frigöra sig från de traditionella könsbaserade stereotypierna och rollerna. Dessa är förknippade med värderingen av olika arbeten och arbetsuppgifter", konstaterade han.

I den stora debatten där publiken fick delta deltog bl.a. feministaktivisten Marianne Laxén, chefen för Akavas intressebevakning Minna Helle, Vanda stads personaldirektör Kirsi-Marja Lievonen, verkställande direktör Matti Uuttu och huvudförtroendemannen Raimo Viitanen från Otavas Boktryckeri samt kanslichef Kari Välimäki. Enligt Laxén är ett centralt sätt att minska löneskillnaden att hälften av förhandlarna vid förhandlingsborden är kvinnor. Helle underströk att det är pengar som avgör här. Det kan inte vara så att de kvinnor som utbildar sig till ett kvinnodominerat yrke är dömda till att få sämre lön. Vid seminariet fick man höra, med exempel från Otavas Boktryckeri och Vanda stad, vad man kan göra på arbetsplatsnivå. Kanslichef Välimäki för sin del betonade att likvärdigt arbete är en politisk fråga, och att arbetet för att främja lika lön ska fortsätta.  

Seminariet avslutades av doktor Pentti Arajärvi, ordförande för uppföljningsgruppen för likalönsprogrammet. "Varför är det värdefullare att sköta maskiner än människor", frågade doktor Arajärvi. "Likalönsfrågan borde vara på agendan vid förhandlingsborden och förhandlarna borde göras medvetna och övertygade om dess viktighet", konstaterade doktor Arajärvi. "Vi har gjort framsteg i att minska löneskillnaderna, men det är klart att det ännu behövs långsiktiga åtgärder".

I likalönsprogrammets temaseminarium deltog mer än 200 opinionsbildare, representanter för arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet samt jämställdhetsexperter. På seminariet diskuterade man likalönsprogrammets och avtalspolitikens metoder samt kreativa åtgärder som vidtas på arbetsplatser för att få jämställda löner. Målet med seminariet var att försöka finna lösningar på hur man ska främja lika lön för kvinnor och män.

Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer inledde likalönsprogrammet år 2006. Huvudmålet är att minska löneskillnaden mellan könen till 15 procent fram till år 2015.

Ytterligare uppgifter:

Projektchef Outi Viitamaa-Tervonen , tfn 050 545 0259, SHM jämställdhetsenheten, [email protected]
Projektkoordinator Mari-Elina McAteer, tfn 050 545 0271, SHM jämställdhetsenheten, [email protected]

 

 

 

 

 

 

webbnyheter