Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet till lönearbete under coronakrisen

Jord- och skogsbruksministeriet 20.5.2020 14.57 | Publicerad på svenska 22.5.2020 kl. 9.04
Pressmeddelande

De som har rätt till avträdelsestöd inom jordbruket kan under resten av året till exempel säsongsarbeta inom jordbruket utan att stödet minskar eller utbetalningen avbryts. Ändringen börjar gälla retroaktivt från och med den 16 mars och gäller fram till utgången av 2020 om riksdagen godkänner regeringens proposition från onsdagen. Propositionen är en av regeringens åtgärder för att lindra konsekvenserna av coronakrisen under undantagsförhållanden.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä avhjälper propositionen också problemet med säsongsarbete. Kompetent arbetskraft behöver vi särskilt inom branscher som är kritiska med tanke på primärproduktionen inom jordbruket och trädgårdsodlingen, påpekar han.

När det gäller den administrativa bördan är detta också det enklaste alternativet för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) som betalar ut stöd till dem som avstått från att driva jordbruk.

Propositionen gäller cirka 1 900 mottagare av avträdelsestöd.

Mer information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tel. 0295 162013, [email protected]
Sara Vänttinen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 2065, [email protected]