Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott 22.-23.5.

Undervisnings- och kulturministeriet 20.5.2019 14.53
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder i Bryssel 22.-23.5. Finlands delegation leds av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (22.5.) och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Ungdomsärenden: Rådet godkänner troligtvis konklusionerna om de ungas och arbetets framtid samt resolutionen om riktlinjerna för administrationen av EU:s ungdomsdialog. Därutöver för rådet en riktlinjedebatt om ’Unga som EU:S demokratiska resurs’.

Utbildningsärenden: Rådet godkänner troligtvis en rekommendation om ett övergripande sätt att närma sig språkundervisning och –inlärning samt en rekommendation om småbarnspedagogiska system av hög kvalitet. Syftet med rekommendationen är att skapa en enhetlig uppfattning om högklassig småbarnspedagogik.

Kulturärenden: Rådet godkänner troligtvis konklusionerna om de unga, kreativa generationerna samt om de europeiska audivisuella verkens gränsöverskridande rörlighet (med betoning på samproduktioner). Därutöver för rådet en riktlinjedebatt om att ingripa i desinformation samt om att stärka medborgarnas tillit till media.

Idrottsärenden: Rådet godkänner troligtvis konklusionerna om funktionshindrades tillgång till idrott och motion samt en resolution om EU:s representation och samordnande i WADA. Slutligen förs en riktlinjedebatt om att få barn och unga att röra på sig mera.

Finland presenterar arbetsprogrammet för Finlands ordförandeskap. Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli.

Följ med rådets presskonferenser och öppna diskussioner på webben Direktsändningar från rådet.

På andra webbplatser

Europeiska unionens råd

Upplysningar:

- ungdomsärenden: Seija Astala, kulturråd, tfn 02953 30066
- utbildning: Minna Polvinen, undervisningsråd, tfn 02953 30262
- idrott: Mikko Missi, kulturråd, tfn 02953 30028
- kultur: Laura Mäkelä, kulturråd, tfn 02953 30222

Idrott Kultur Sampo Terho Sanni Grahn-Laasonen Unga Utbildning