Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur har publicerats

Undervisnings- och kulturministeriet 8.2.2012 11.00
Nyhet

Den tjänstemannabaserade Strukturgruppen för kommunalförvaltningen överlämnade utredningen En livskraftig kommun- och servicestruktur till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen den 8 februari 2012.

Arbetsgruppens utredning innehåller en överblick över kommunernas nuvarande och kommande utmaningar. Kommunerna analyseras ur flera olika perspektiv, granskningen berör såväl servicebehoven, kommunalekonomin, region- och servicestrukturerna, pendlingen och uträttandet av ärenden som ordnandet av service och de regionala särdragen.

Material i anslutning till arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur

En livskraftig kommun- och servicestruktur. Utredningen av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur

Länkar och ytterligare information: