Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Forskningsdata om motionsdopning

Undervisnings- och kulturministeriet 11.1.2012 10.31
Nyhet

Enligt kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki är det viktigt att förebygga dopning i anslutning till motionsidrott. Det första steget är enligt Arhinmäki att producera forskningsdata om dopning, informationsspridning samt utbildning. Undersökningen om användandet av motionsdopning finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och publicerades vid ett seminarium 11.1.

– Personer som använder dopningsmedel hittar lätt information om ämnen och det diskuteras livligt om saken på webben. Men bristen på forskningsdata har också varit ett problem för dopningsanvändarna, sade Arhinmäki.

Minister Arhinmäki öppnade seminariet Dopning - en folksjukdom? på onsdagen i Helsingfors. En färsk undersökning om användandet av motionsdopning publicerades vid ett evenemang som ordnades av undervisnings- och kulturministeriet. Man presenterade också webbtjänsten Dopinglinkki, som körde igång för två år sedan.

Ett centralt begrepp i undersökningen Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella som publicerats av Ungdomsforskningssällskapet och finansierats av undervisnings- och kulturministeriet, är motionsdopning. I motionsdopning är det inte frågan om att uppnå framgång i idrott. Enligt undersökningen är används motionsdopning framför att för att uppnå kroppslig styrka.

– Dopning hör även i det här fallet ihop med en form av tävlan, men man siktar på framgångar på helt andra arenor än idrottsplanen. Det absurda är att den som idkar motion för att främja sitt välmående, sin hälsa och sin arbetsförmåga kan genom dopning i slutändan orsaka sig själv stora hälsoproblem, påminde Arhinmäki.

Enligt forskarna har motionsdopning hittills setts främst som ett medicinskt hälsoproblem.

– Motionsdopning kan ses som en egenvård som läkarvetenskapen förlorat kontrollen över, säger Mikko Salasuo och Mikko Piispa, som står bakom undersökningen.

Vissa motionärer motiveras till att använda dopning för att få styrka och muskelkraft för sitt arbete, andra vill se bra ut i det motsatta könets ögon. Genom motionsdopning eftersträvar man ofta ett bättre socialt- eller arbetsliv.

Forskarna betonar att internationella och grenspecifika dopningsbestämmelser är gjorda för olika tävlingar. I motionsdopning är det inte frågan om fusk eller om att bryta mot idrottsmoralen. Undersökningen framhäver den sociokultur som hör ihop med motionsdopning.

I undersökningen har man, förutom användare av motionsdopning, också granskat de närmaste, tillsynsmyndigheterna, dopningskriminaliteten och hälsofrågor och deras synvinkel på saken.


Efterfrågan på webbtjänsten Dopinglinkki

Hälsorådgivningstjänsten för dopningsfrågor Dopinglinkki, som upprätthålls av A-klinikstiftelsen och som finansieras av UKM och SHM öppnades för två år sedan. Ca 2500 personer söker månatligen information via webbtjänsten. Totalt hat över 40 000 personer besökt webbplatsen. Förutom rådgivning producerar tjänsten ständigt även ny forskningsdata om dopning.

– Hälsorådgivningstjänsten är tillgänglig för alla och det är ett lätt sätt att hitta forskningsdata och anonymt fråga om dopningens skadeverkningar, berättar Jukka Koskelo vid A-klinikstiftelsens Dopnglinkki.

Ytterligare information:

Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella

Seminariet Dopingista kansantauti? (Dopning - en folksjukdom?)

Webbtjänsten Dopinglinkki