Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

UKM får gemensam avdelning för gymnasie- och yrkesutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet 24.10.2019 13.29 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 14.04
Nyhet

En ny avdelning för gymnasie- och yrkesutbildning grundas vid undervisnings- och kulturministeriet. I och med ändringen ändras namnet på den nuvarande avdelningen för yrkesutbildning till avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Namnet på den nuvarande avdelningen för högskole- och forskningspolitik samt avdelningen för gymnasieutbildning ändras till avdelningen för högskole- och forskningspolitik.

Regeringsprogrammet innehåller utvidgandet av läropliktsåldern, vilket gäller hela andra stadiet, gymnasie- och yrkesutbildningen. Därför är det mer ändamålsenligt att slå ihop ärenden som gäller gymnasie- och yrkesutbildning inom en och samma nya avdelning. Genom den nya avdelningen stärker man även samarbetet mellan gymnasie- och yrkesutbildningen samt samarbetsmöjligheterna inom andra stadiet.

Den nya avdelningen inleder sin verksamhet den 1 november 2019.

Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet samt promemoria.

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning