Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Regeringspropositioner som bereds vid ministeriet under hösten

Undervisnings- och kulturministeriet 6.9.2013 9.51
Nyhet

Ministeriet bereder lagar inom sitt eget verksamhetsområde i form av regeringspropositioner för beslutsfattande i riksdagen. På ministeriets webbplats hittar du en förteckning över propositioner som tas upp till behandling under hösten.

Under hösten kommer riksdagen att behandla bl.a. propositionen om att binda studiestödet till ett index samt ändringar som stöder studier på heltid och en snabbare utexaminering.

Regeringspropositionerna gäller också bl.a. Nationella centret för utbildningsevaluering, ändringar i anslutning till utvecklandet av yrkesutbildningens examenssystem samt förslaget om att cirkuskonsten skall omfattas av teater- och orkesterlagens tillämpningsområde.

Under avsnittet ”aktuella författningsprojekt” hittar du ett sammandrag av de lagpropositioner som avlåts till riksdagen under hösten samt de personer som är ansvariga för beredningen vid ministeriet. Förteckningen uppdateras under riksdagens vår- och höstsession.

I avsnittet finns också författningsprojekt som bereds vis andra ministerier uppdelade enligt område. Informationen om projekten uppdateras då de framskrider. I samband med presentationerna av projekten hittar di bl.a. kontaktuppgifter till beredarna samt länkar till relevanta dokument.

Länkar och information: