Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsgarantinämnden för utställningar tillsattes

Undervisnings- och kulturministeriet 26.9.2013 14.00
Nyhet

Statsrådet har tillsatt statsgarantinämnden för utställningar för mandatperioden som löper ut i slutet av oktober 2016. Nämnden bistår undervisnings- och kulturministeriet i ärenden som hänför sig till frågor kring beviljande av statsgarantier.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsgarantier för ersättning av eventuella skador på utställningsföremål vid konstutställningar. Förutom konstutställningar täcker systemet även historiska utställningar och andra kulturella utställningar.

Statsgarantin befriar arrangörer av betydande utställningar från kostnader som hänför sig till att försäkra utställningsföremålen.

Syftet med systemet är att främja den nationella och internationella utställningsverksamheten och kulturutbytet på hög nivå.

Direktör Tuula Lybeck (undervisnings- och kulturministeriet) fungerar som ordförande för nämnden. Medlemmar som respresenterar olika slag av expertis är skadeinspektör Ilkka Joronen (Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola), museiregistrator Maria Lilja (Statens konstmuseum), finansrådet Asta Niskanen (finansministeriet), kriminalkommissarie Kari Pasanen (Helsingfors polisverk), chefen för skadeförebyggande Seppo Pekurinen (Finansbranschens centralförbund), överintendent Kaija Steiner-Kiljunen (Museiverket) och handledare Tomas Träskman (Arcada).

Ytterligare information:
– kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 0295 3 30081