Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Unga och framtiden tema för presidentforumet

Undervisnings- och kulturministeriet 17.1.2012 12.34
Nyhet

Den 19 januari arrangerar republikens president Tarja Halonen ett presidentforum. Avsikten är att  diskutera hur Finland och världen ser ut ur de ungas synvinkel. Det går att följa med forumet på webben.

Till presidentforumet ha man bjudit in företrädare för de politiska ungdomsorganisationerna, studentorganisationerna och andra frivillig- och ungdomsorganisationer samt aktiva opinionsbildare.

Utöver president Halonen har man bett ordföranden för Finlands ungdomssamarbete Allians rf Hanna-Mari Manninen hålla ett inledningsanförande. Utvecklingschef Ville Blåfield är ordförande för forumet.

Presidentforumet har ordnats på president Halonens initiativ sedan år 2006. Tidigare forum har fokuserat på det finländska arbetets konkurrenskraft, kunnande och innovation, utrikespolitik, äldreomsorg, Östersjön, tolerans, kommunal service, de nedtystade åren i Finlands historia, Finland i förändring, grundläggande fri- och rättigheter, sysselsättning och arbetslöshet, klimatförändringen, relationsvåld, globaliseringen och FN:s millenniemål, fredsbevarande och krishantering, det arktiska området, hållbar utveckling, kultur samt läget i Europa och världen.

Unga och framtiden - presidentforumet torsdagen 19.1.2012 kl. 9-12. 
Följ med evenemanget i realtid på webben.