Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Politiska riktlinjer diskuteras vid upphovsrättsforumet

Undervisnings- och kulturministeriet 16.11.2012 13.23
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett upphovsrättsforum måndagen den 19.11. Vid forumet behandlar och diskuterar man upphovsrättspolitiska riktlinjer som är under beredning och frågor i anslutning till dessa.

Upphovsrättsforumet fungerar som ett diskussions- och informationsutbytesforum. I forumet deltar bl.a. upphovsrättsinnehavare, användare av upphovsrätt samt konsumentrepresentanter. Den här gången fokuserar man på upphovsrättspolitiska riktlinjer som är under beredning. Under diskussionen hoppas man på synpunkter och material för den fortsatta beredningen.

För att stöda beredningen av de upphovsrättsliga riktlinjerna publicerade undervisnings- och kulturministeriet i juni en diskussionspromemoria som skickades ut på remiss till 190 aktörer. Man fick in totalt 85 utlåtanden och kommentarer på utkastet.

Meningen är att den fortsatta beredningen av riktlinjerna går vidare på basis av dessa utlåtanden samt den diskussion som förs under forumet och politiska riktlinjer. Man har också diskuterat resultaten av remissrundan i delegationen för upphovsrättsärenden.

Upphovsrättsforumet hålls i Finlands Filmstiftelses auditorium måndagen den 19 november kl. 13-16 och öppnas av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki. Program och material hittar du på ministeriets webbplats. Det går också att följa med upphovsrättsforumet på webben i direktsändning eller i efterhand.

Länkar och information: